Стартира проект за внедряване на система за отдалечено банкиране в

Търговска Банка "Д" АД (Dbank)

На 13.11.2014г. "СИС Консултинг" ООД стартира проект за внедряване на нова, модерна информационна система за отдалечено банкиране OraWEB в Търговска Банка "Д" АД (Dbank).


Внедряване на застрахователната система OraIns в ЗАД "АССЕТ Иншурънс" АД 

На 13.10.2014г. "СИС Консултинг" ООД успешно приключи внедряването на интегрираната застрахователна информационна система OraINS/WWWIns в ЗАД "АССЕТ Иншурънс" АД, с което отново затвърдихме името си на водеща компания за създаване и внедряване на застрахователен софтуер в България.

 

„СИС Консултинг” ООД вече работи съгласно международния стандарт за качество ISO 9001:2008

Имаме удоволствието да съобщим на всички наши настоящи и бъдещи клиенти, че считано от 10.08.2010г., системата за управление на качеството, внедрена в „СИС Консултинг" ООД на 01.07.2010г., е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от фирма „Си Ес Би" CSB logoЕООД.Системата е с обхват „Проектиране, производство, внедряване и поддръжка на информационни системи и технологии". С това ние от „СИС Консултинг" ООД още веднъж доказваме своя висок професионализъм, стремежа да отговаряме най-качествено на изискванията на клиентите ни и непрекъснатото усъвършенстване на организацията на работа.

                                                 ISO Certificate BUL
  Сертификат № QMS/13370/BG/R

Стартираха заниманията по проекта „Обучение по английски език на служители в „Сис Консултинг" ООД"

 

На 09.08.2010г. се проведоха първите учебни часове по проекта „Обучение по английски език на служители в „СИС Консултинг ООД”. Заниманията стартираха обучаемите от групата с ниво Intermediate. Двете групи ще провеждат заниманията си както следва:

 

- Ниво Intermediate всеки понеделник и сряда от 18.00ч. в офиса на фирмата на адрес гр. София, ул. „Веслец” №29.

 
 

- Ниво Upper Intermediatевсеки вторник и четвъртък от 18.00ч. в офиса на фирмата на адрес гр. София, ул. „Веслец” №29.

 

  English team    English team2     English team3

      
*Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СИС Консултинг” ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Регионална служба по заетостта София”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
 

  ESF logo BG EU flag 1

       

 

 

 

 

 

„СИС Консултинг” ООД успешно се сертифицира по ISO 27001:2013


“СИС Консултинг” ООД успешно завърши имплементацията и сертифицирането на Интегрирана Система за Управление, отговаряща както на международния стандарт ISO 9001:2008, така и  на изискванията на стандарта ISO 27001:2013.
Сертификацията е в резултат на дългогодишната стратегия на фирмата за подобряване управлението на процесите и повишаване на качеството, стартирала с внедряването на Система за управление на качеството съответстваща на ISO 9001:2008 през 2010г. CSB-27001-2013-color
Системата е с обхват „Сигурност на информацията при проектиране, производство, внедряване и поддръжка на информационни системи и технологии" и гарантира най-висока степен на надеждност и конфиденциалност при работата с информационни и комуникационни активи и системи на фирмата и нашите клиенти.

По този начин ние от „СИС Консултинг" ООД за пореден път доказваме стремежа си да се адаптираме максимално бързо към актуалните изисквания на пазара , както и отговаряме на нарастващите изисквания за сигурност на своите настоящи и бъдещи клиенти.

                                             SERTIFICAT
  Сертификат № ISMS/14480/BG