Стартираха заниманията по проекта „Обучение по английски език на служители в „Сис Консултинг" ООД"

 

На 09.08.2010г. се проведоха първите учебни часове по проекта „Обучение по английски език на служители в „СИС Консултинг ООД”. Заниманията стартираха обучаемите от групата с ниво Intermediate. Двете групи ще провеждат заниманията си както следва:

 

- Ниво Intermediate всеки понеделник и сряда от 18.00ч. в офиса на фирмата на адрес гр. София, ул. „Веслец” №29.

 
 

- Ниво Upper Intermediatевсеки вторник и четвъртък от 18.00ч. в офиса на фирмата на адрес гр. София, ул. „Веслец” №29.

 

  English team    English team2     English team3

      
*Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СИС Консултинг” ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Регионална служба по заетостта София”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
 

  ESF logo BG EU flag 1