Нова помощ за вашата фирма

На 3 Юли 2007 г. към официалния сайт на Сис Консултинг бе добавена информацията за още една от качествените и утвърдени разработки на компанията. SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешките ресурси за организации и структури от всякакъв тип.