„СИС Консултинг” ООД успешно се сертифицира по ISO 27001:2013


“СИС Консултинг” ООД успешно завърши имплементацията и сертифицирането на Интегрирана Система за Управление, отговаряща както на международния стандарт ISO 9001:2008, така и  на изискванията на стандарта ISO 27001:2013.
Сертификацията е в резултат на дългогодишната стратегия на фирмата за подобряване управлението на процесите и повишаване на качеството, стартирала с внедряването на Система за управление на качеството съответстваща на ISO 9001:2008 през 2010г. CSB-27001-2013-color
Системата е с обхват „Сигурност на информацията при проектиране, производство, внедряване и поддръжка на информационни системи и технологии" и гарантира най-висока степен на надеждност и конфиденциалност при работата с информационни и комуникационни активи и системи на фирмата и нашите клиенти.

По този начин ние от „СИС Консултинг" ООД за пореден път доказваме стремежа си да се адаптираме максимално бързо към актуалните изисквания на пазара , както и отговаряме на нарастващите изисквания за сигурност на своите настоящи и бъдещи клиенти.

                                             SERTIFICAT
  Сертификат № ISMS/14480/BG