Внедряване на застрахователната система OraIns в ЗАД "АССЕТ Иншурънс" АД 

На 13.10.2014г. "СИС Консултинг" ООД успешно приключи внедряването на интегрираната застрахователна информационна система OraINS/WWWIns в ЗАД "АССЕТ Иншурънс" АД, с което отново затвърдихме името си на водеща компания за създаване и внедряване на застрахователен софтуер в България.