Стартира проект за внедряване на система за отдалечено банкиране в

Търговска Банка "Д" АД (Dbank)

На 13.11.2014г. "СИС Консултинг" ООД стартира проект за внедряване на нова, модерна информационна система за отдалечено банкиране OraWEB в Търговска Банка "Д" АД (Dbank).