Поддръжка и услуги

HandСис Консултинг предоставя на своите клиенти високо ниво на поддръжка при внедряването и съпровождането на информационните системи, разработени от фирмата.

 

 

   

 

 

   При внедряване на информационни системи Сис Консултинг съдейства

   за:

 

  • Анализ на дейността на клиента от гледна точка на внедряваните информационни системи и оптимизация на процесите.

 

  • Прехвърляне на данни от съществуващи информационни системи.

 

  • Обучение на персонала за оптимална експлоатация на реализираните решения.

 

При съпровождане на информационни системи Сис Консултинг осигурява:

 

  • Консултация по телефона (Help Desk) по всички въпроси, отнасящи се до поддръжката и използването на системите.

 

  • Реакция на място при клиента при спешна необходимост – в най-кратките възможни срокове в съответствие с договореното ниво на обслужване.

 

  • Предоставяне на всички нови версии на използваните системи на нашите клиенти.

 

  • Отразяване на измененията на нормативната база чрез изменения и допълнения в автоматизираните информационни системи.

 

НАЧАЛО