____________________________________________________
 

CSS Liner

SYS Consuilting има удоволствие да представи настоящото информационно решение CSS Liner, автоматизирана система за управление на линия за контейнерни превози.

Предлаганата информационна система CSS Liner е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са отразени всички общи и специфични изисквания за работата на автоматизирана информационна система за управление на транспортните и финансови технологии, необходими за работата на една контейнерна линия

Система CSS Liner позволява на ръководствата на контейнерни линии да оперират ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността.

НАЧАЛО

 


CSS Liner e предвидена като интегрирана информационна и финансова система, която дава възможност на контейнерните линии да посрещнат предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар. Система е изградена със средствата на RDBMS Oracle и притежава всички стандартни възможности за достъп до данните. Интеграцията на модулите на системата в единна информационна система позволява изграждането на пълноценни решения за всички звена и сектори, свързани с работата на контейнерните линии.

При изграждане на информационна система CSS Liner е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите. Основните характеристики на системата включват:

Гъвкавост – система CSS Liner се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесна и бърза възможност за трансформиране или разширяване на предлаганите от системата информационни услуги.

Цялостност – система CSS Liner предлага единство между системите във всички звена на превозвача, като се избягва многократно въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни операции чрез стандартизирана от ръководството на контейнерната линия операционна и финансова технология, които потребителите са принудени да следват.

Сигурност – система CSS Liner притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и груповите права на всеки потребител в системата на превозвача. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от ръководителите на информационната система. Допълнително всяко действие или операция, позволени за потребителя, записват пълен журнален регистър на извършените промени, които лесно могат да се контролират впоследствие.

Модулност – система CSS Liner се състои от модули, създадени от един екип, които могат да се използват заедно и поотделно. При разработката на модулите на системата е реализирана обща стратегия на изграждане, което ги прави лесни за използвани от потребителите.

Достъпност – система CSS Liner се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа.

НАЧАЛО