Продукти

Напълно интегрирана банкова информационна система

OraSYS

 

Напълно интегрирана застрахователна информационна система 

OraINS logo

 

Напълно интегрирано решение за автоматизация на дейността по
управление на човешките ресурси на сложна структура

SysHR logo1

 


Напълно интегрирана информационна система за управление на
агенця за контейнерни превози

CSS Agency