__________________________________________________________

 

CSS Agency

Сис Консултинг има удоволствие да представи настоящото информационно решение CSS Agency, автоматизирана система специализирана за агенции занимаващи се с контейнерни превози и транспорт. Решението е съпроводено с:

  • Доставка на приложния софтуер
  • Внедряване в реална експлоатация и окончателно интегриране на отделните подсистеми и данни от предходни системи
  • Обучение на персонала
  • Персонализация на системния софтуер и фирмена документация спрямо нуждите на агенцията
  • Поддръжка на приложния софтуер

 

Предлаганата информационна система CSS Agency е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. Система е изградена със средствата на RDBMS Oracle и притежава всички стандартни възможности за достъп до данните. В системата са отразени всички общи и специфични изисквания за работата на автоматизирана информационна система за управление на транспортните и финансови технологии, необходими за работата на една агенция за контейнерни превози.

Система CSS Agency позволява на ръководствата на агенция за контейнерни превози да оперират ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността.

 

Още....

Функционалности...

 

НАЧАЛО