Сис Консултинг ООД предложи на пазара изцяло нов вид услуга - SysHR for Rent

Сис Консултинг ООД предложи на пазара изцяло нов вид услуга -  SysHR for Rent. Информационната система SysHR за управление на човешки ресурси и работна заплата е първоначално разработена за автоматизация на дейността на отделите за човешки ресурси на големи организации - банки, застрахователни компании, телекомуникационни компании, държавни институции, големи търговски и производствени компании с над 1000 души персонал.

Чрез новата си услуга SysHR For Rent ние Ви предоставяме за ползване същия продукт под наем, като Ви спестяваме значителни капиталовложения, напрежение в работата и сериозната отговорност за резервиране, съхраняване и поддържане на данните за Вашите служители.

Ние сме поели всички първоначални разходи - за лицензни такси, софтуер, техника, сигурност. Заедно ще направим решителна крачка към ново, по-високо технологично ниво в работата Ви.

За повече информация посетете сайта: http://syshr.scon-bg.com.