• Представителства

  • Централният офис на Сис Консултинг ООД се намира на адрес:

 

 

гр. София 1000

ул. "Сердика" № 13, ет. 1

тел.    (02) 9875202

факс. (02) 9890428

 

  • В гр.София се намира също така централният развоен офис на фирмата.

  • Представителства на Сис Консултинг ООД съществуват в градовете Варна и Хасково, като те са специализирани в дейностите по поддръжка и съпровождане на внедрените информационни системи при нашите клиенти.
  •  

 

Офис гр. Варна                                                                    

ул. "Княз Александър Батенберг" № 14

                                                               

 

Офис гр. Хасково

ул. "Цар Ив. Асен" 23-27, вх. Б, ет. 8

тел. (038) 664 151

                                        

 НАЧАЛО