За Нас

logo-default  е компания, работеща в областта на информационните технологии. Наши основни цели и задачи са създаването, развитието, предлагането и поддръжката на интегрирани финансово-счетоводни информационни системи в областите:

 

 

 

 

Сис Консултинг създава модулни системи, изградени на база на готови Moneyсобствени решения, подходящи за инсталиране в големи финансови институции и корпорации със специфични изисквания. Специфичните изисквания на клиентите се отразяват в базовите софтуерни модули на информационните системи на Сис Консултинг, като в резултат потребителите получават възможност да използват индивидуална система, отговаряща максимално на собствените им конкретни изисквания.

Сис Консултинг, в този си състав, e регистрирана през 2006 г. и инвестира значително в екипа и продуктите, които предлага.

 

НАЧАЛО