Сигурност на застрахователната информационна система OraINS

Контрол на достъпа на потребителите


Системата за сигурност на система OraINS е разработена като основно средство за контрол и организация на дейността на потребителите.
Системата за сигурност контролира индивидуално дейността на потребителите, като осигурява на всеки от тях достъп само до позволените му данни и функции.

Системата за сигурност може да бъде разделена на:

 

  •  

НАЧАЛО