Архитектура на OraSYS

Всички системи, разработвани от фирма Сис Консултинг ООД са базирани на обща платформа - OraSYS.  Тя  е изградена на базата на следните основни организационни принципи:

 

Функционална архитектура

Технологична архитектура

Йерархична архитектура