OraINS Архитектура
OraINS Основни предимства
OraINS Описание модули
OraINS Сигурност
________________________________________________________________

 

OraINS

Сис Консултинг има удоволствие да представи настоящото цялостно решение на застрахователна система OraINS. Решението, предлагано от нашата компания, покрива всички най-важни и специфични изисквания за интегрирана застрахователна информационна система, изградена чрез използването на съвременни технически решения и платформи.

Предлаганата интегрирана застрахователна информационна система OraINS е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на застрахователна финансово-счетоводна система в условията на Република България, както и всички индивидуални застрахователни технологии, необходими за бизнеса на клиентите ни.


Система OraINS ще позволи на потребителите ѝ да оперират ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система  OraINS покрива не само базови функционалности, необходими на клиентите ни, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на Сис Консултинг при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на застрахователните услуги.

НАЧАЛО

 

OraINS се характеризира като напълно интегрирана застрахователна информационна и счетоводна система, която дава възможност на клиентите ни да посрещат предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар. Интеграцията на модулите на системата в единна информационна система, позволява изграждането на пълноценно решение за всички звена и сектори на сложната структура на дружеството.

При изграждането на застрахователната информационна система OraINS е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите.

Основните характеристики на системата включват:


Гъвкавост – система OraINS се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесно и бързо трансформиране или разширяване на предлаганите от тях застрахователни услуги.


Цялостност – система OraINS предлага единство между системите във всички поделения и звена на застрахователното дружество, като се избягва многократното въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни счетоводни операции чрез стандартизирана от ръководството на клиентите ни операционна и счетоводна технология, която потребителите са принудени да следват.


Сигурност – система OraINS притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и груповите права на всеки потребител в системата. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от ръководителите на информационната система. Допълнително всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на извършените промени, които лесно могат да се контролират впоследствие.


Модулност – система OraINS се състои от модули, създадени от един екип, които могат да се използват заедно и поотделно. При разработката на модулите на системата е реализирана обща стратегия на изграждане, което ги прави лесни за използване от потребителите.


Достъпност – система OraINS се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа.


Съхранение на инвестициите – екипът на Сис Консултинг има значителен опит при правилното разбиране, почистване, приспособяване и интеграция на данни от различни и остарели системи, така че те да отговарят на новите изискванията на клиентите ни, което обуславя лесна трансформация на данните и технологиите. Този опит позволява формиране на гъвкав и ефективен график за внедряване на система OraINS в структурата на клиента, без рискове от загубване на данни или излишно напрежение на персонала.

НАЧАЛО