OraSYS L&L – Основна система за Небанкови кредитни институции и Лизингови компании

Интегрираната финансова информационна система OraSYS L&L е предназначена за автоматизация на небанкови финансови институции, които отпускат различни видове кредити на своите клиенти и/или предоставят услуги, свързани с финансов или оперативен лизинг на стоки, машини и оборудване.

Система OraSYS L&L е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на една банкова финансово-счетоводна система, както и всички индивидуални финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на небанковата финансова институция.

OraSYS L&L се характеризира като напълно интегрирана финансова информационна и счетоводна система, която дава възможност на небанковата финансова институция да посреща предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар.

OraSYS L&L е централизирана информационна система, с изпълнение на извършваните операции в реално време и с възможност за непрекъснато функциониране 24/7.

Интеграцията на модулите на системата в единна информационна система, позволява изграждането на пълноценно решение за всички звена и сектори на сложната структура на небанковата финансова институция.

При изграждането на финансовата информационна система OraSYS L&L е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите. Система OraSYS L&L ще позволи на ръководството на небанковата финансова институция да оперира ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система  OraSYS L&L покрива не само функционалността, необходима на небанковата финансова институция, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на СИС Консултинг ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на финансовите услуги.

OraWEB L&L – Система за отдалечено управление на кредити

Системата OraWEB L&L представлява съвременна многофункционална система за отдалечен достъп и управление на кредити и карти през Интернет в сектора на небанковите финансови институции.

Системата за отдалечено електронно банкиране OraWEB L&L е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на такава система в съвременните условия, както и всички финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на една финансова институция, независимо от тяхното местоположение.