СИС Консултинг ООД има удоволствието да предложи на своите клиенти нов вид услуга за отдаване под наем на СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТРЗ

SysHR for RENT – Система за управление на човешки ресурси и ТРЗ под наем Ви предлага:

 • Пълна функционалност на „Система за управление на човешки ресурси и ТРЗ“ без нужда от инвестиции в хардуер, софтуер и лицензи.
 • Най-съвременна технологична платформа – Oracle – лидер в световната практика
 • Максимална гъвкавост на предлаганата услуга според Вашите нужди
 • Най-висока степен на сигурност за Вашата база данни, гарантирана от висококвалифицирани специалисти и най-съвременно оборудване
 • Най-съвременни средства за защита на Вашата информация от неправомерен достъп през интернет – електронни сертификати и криптирани връзки
 • Непрекъсваем процес на работа – 24/7
 • Спешно реагиране и възстановяване на работоспособността на системата в кризисна ситуация
 • Защита на Вашите данни при технически повреди, бедствия, аварии, кражби на техника от Вашия офис и др.
 • Своевременно отразяване в системата на общодържавни и ведомствени нормативни изменения
 • Гарантиране и подобряване на Вашата отчетност към НОИ

Срещу това модернизиране на работата Ви от Вас се изисква само:

 • Изградена връзка с Интернет
 • Сключване на договор за месечен абонамент
 • Коректно попълване на текущите данни

За всичко останало ще се погрижим ние от СИС Консултинг ООД

 • Заплащане на всички лицензни такси
 • Осигуряване на мощни сървъри
 • Дублиране, архивиране, съхранение, опазване на Вашите данни
 • Инасталиране на новия софтуер, базиран на ORACLE и с Windows интерфейс, без Вие да се обременявате с нови инвестиции, такси, покупки и др

Включването към новата SysHR for RENT услуга на фирмата ни може да се осъществи часове след сключването на договор за нея.
Вашата система за управление на кадри и работна заплата ще работи 365 дни в годината, 24 часа в денонощието без Ваша намеса.

ТОВА Е СИСТЕМА ПОД НАЕМ!

Чрез новата си услуга СИС Консултинг ООД Ви спестява значителни капиталовложения, напрежение в работата и излишна, несвойствена отговорност за съхраняване и поддържане на базата данни.
Ние поемаме нужните разходи за лицензни такси, софтуер, техника, сигурност.
Заедно ще направим решителна крачка към ново, по-високо технологично ниво в работата Ви.