OraBANK – Основна Банкова система (CORE)

Интегрираната банкова информационна система OraBANK е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на една банкова финансово-счетоводна система, както и всички индивидуални финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на Банката.

OraBANK се характеризира като напълно интегрирана банкова информационна и счетоводна система, която дава възможност на Банката да посреща предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар.

OraBANK е централизирана информационна система, с изпълнение на извършваните операции в реално време и с възможност за непрекъснато функциониране 24/7.

Интеграцията на модулите на системата в единна информационна система, позволява изграждането на пълноценно решение за всички звена и сектори на сложната структура на банката.

При изграждането на банковата информационна система OraBANK е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите. Система OraBANK ще позволи на ръководството на Банката да оперира ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система  OraBANK покрива не само функционалността, необходима на Банката, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на СИС Консултинг ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на финансовите услуги.

OraWEB – Система за отдалечено електронно банкиране

Системата OraWEB представлява съвременна многофункционална система за достъп и управление, както на лични, така и фирмени финанси през Интернет в сектора на банковите и небанкови финансови институции.

Системата за отдалечено електронно банкиране OraWEB е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на такава система в съвременните условия, както и всички финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на една финансова институция, независимо от тяхното местоположение.