OraINS/WWWIns – Основна система за Застрахователни дружества

Интегрираната информационна система OraINS/WWWIns покрива всички специфични изисквания на една застрахователна компания за интегрирана застрахователна информационна система, обхващаща всички дейности – както свързани с общото застраховане, така и със спецификата на здравното застраховане, изградена чрез използването на съвременни технически решения и платформи. Подсистема WWWIns не само осигурява WEB Browser базиран потребителски интерфейс за служителите на застрахователната компания, но и представлява в същото време интегриран портал за обслужване на дейността на застрахователните посредници на компанията.

Системата OraINS/WWWIns е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В нея са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на застрахователна финансово-счетоводна система в условията на Република България и други държави, както и всички индивидуални застрахователни технологии, необходими за обслужването на клиентите на застрахователната компания. Система OraINS/WWWIns ще позволи на ръководството на нашите потенциални клиенти да оперира ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система OraINS/WWWIns покрива не само функционалността, необходима на една застрахователна компания, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на СИС Консултинг ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на застрахователните услуги.