Сис Консултинг ООД предоставя на своите клиенти високо ниво на поддръжка при внедряването и съпровождането на информационните системи, разработени от фирмата.

При внедряване на информационни системи, Сис Консултинг ООД съдейства за:

  • Анализ на дейността на клиента от гледна точка на внедряваните информационни системи и оптимизация на процесите.
  • Прехвърляне на данни от съществуващи информационни системи.
  • Обучение на персонала за оптимална експлоатация на реализираните решения.

При съпровождане на информационни системи Сис Консултинг ООД осигурява:

  • Консултация по телефона (Help Desk) по всички въпроси, отнасящи се до поддръжката и използването на системите.
  • Реакция на място при клиента или посредством online контролиран достъп при спешна необходимост в най-кратките възможни срокове в съответствие с договореното ниво на обслужване.
  • Предоставяне на всички нови версии на използваните системи на нашите клиенти.
  • Отразяване на измененията на нормативната база чрез изменения и допълнения в автоматизираните информационни системи.