СИС Консултинг ООД е компания, работеща в областта на информационните технологии. Наши основни цели и задачи са създаването, развитието, предлагането и поддръжката на интегрирани финансово-счетоводни информационни системи в областите:

  Банково дело

  Застрахователно дело

  Инвестиционно банкиране

  Корпоративни финансово-счетоводни системи

  Небанкови кредитни институции

  Лизингови компании

  Човешки ресурси и ТРЗ

  Платежни институции и електронни пари

Сис Консултинг ООД създава модулни системи, изградени на база на готови собствени решения, подходящи за инсталиране в големи финансови институции и корпорации със специфични изисквания. Специфичните изисквания на клиентите се отразяват в базовите софтуерни модули на информационните системи на Сис Консултинг ООД, като в резултат потребителите получават възможност да използват индивидуална система, отговаряща максимално на собствените им конкретни изисквания.

Сис Консултинг ООД, в този си състав, е регистрирана през 2006 г. и инвестира значително в екипа и продуктите, които предлага.

Компанията поддържа два основни приоритета, които отстоява и развива, за да може да продължава своето възходящо развитие.

  • Единият са клиентите, които са повярвали в нашите възможности и използват нашите системи и услуги.
  • Вторият актив са знанията и опитът на екипа на компанията, който се е натрупвал през последните 17 години, при съвместната им дейност.

От създаването си през 2006 г. Сис Консултинг ООД непрекъснато разширява броя на сътрудниците, които развиват и поддържат продуктите на компанията. Сис Консултинг ООД набира своите сътрудници както от между доказали качествата си специалисти, така и сред талантливи и амбициозни млади студенти във висшите учебни заведения в София и Варна. Компанията непрекъснато обучава и сертифицира служителите си, като работи неуморно по развитие на техните качества.