SysHR – Система за управление на човешки рсурси и ТРЗ

Системата SysHR покрива всички специфични изисквания на една голяма организация за интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата, обхващаща всички дейности свързани с управление на персонала, начисляване и изчисляване на работни заплати, подготовка и подаване на необходимата информация към НОИ и другите официални институции, както и осигуряваща богата справочна информация, както за целите на управлението на организацията, така и по отношение на изискванията на контролните органи, изградена чрез използването на съвременни технически решения и платформи.

Интегрираната информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата SysHR е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на такава система в условията на Република България, както и всички индивидуални технологии, необходими за управлението на персонала на една организация. Система SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешките ресурси на сложна структура, включваща както отделни организационни единици, така и поделенията на организацията.