________________________________________________
 

OraSYS

Предлаганата интегрирана информационна система OraSYS е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на финансово-счетоводната система в условията на Република България, както и всички индивидуални технологии, необходими за обслужването на клиентите на потребителите ни.


Услугите на Сис Консултинг включват:

  • Доставка на приложния софтуер
  • Интеграция на приложния и системен софтуер на всички етапи от внедряването при изпълнение на предлагания проект
  • Системна и мрежова архитектура
  • Обучение
  • Услуги по внедряване на системен и приложен софтуер
  • Текущо съпровождане и поддръжка на приложния софтуер

 

OraSYS се характеризира като напълно интегрирана информационна и счетоводна система, която дава възможност на потребителите си да посреща предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар. Интеграцията на модулите на системата в единна информационна система позволява изграждането на пълноценно решение за всички звена и сектори на сложната структура на организацията.

НАЧАЛО

 

При изграждане на информационната система OraSYS е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите. Основните характеристики на системата включват:


Гъвкавост – система OraSYS се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесна и бърза възможност за трансформиране или разширяване на предлаганите от потрибителите й услуги.

Цялостност – система OraSYS предлага единство между системите във всички поделения и звена на организацията, като се избягва многократно въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни операции чрез стандартизирана операционна и счетоводна технология.

Сигурност – система OraSYS притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и груповите права на всеки потребител в системата. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от ръководителите на информационната система. Допълнително всяко действие или операция, позволени за потребителя, записват пълен журнален регистър на извършените промени, които лесно могат да се контролират впоследствие.

Модулност – система OraSYS се състои от модули, създадени от един екип, които могат да се използват заедно и поотделно. При разработката на модулите на системата е реализирана обща стратегия на изграждане, което ги прави лесни за използвани от потребителите.

Достъпност – система OraSYS се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа.

НАЧАЛО