Интегрираната система за управление внедрена в СИС Консултинг ООД бе разширена и модифицирана, така че да отговаря и на изискванията за информационна сигурност в съответствие с ISO 27001:2017. Обхвата на сертификата е „Сигурност на информацията при проектиране, производство, внедряване и поддръжка на информационни системи и технологии“ и гарантира най-висока степен на надеждност и конфиденциалност при работата с информационни и комуникационни системи на фирмата и нашите клиенти.