Интегрираната система за управление внедрена в СИС Консултинг ООД е оценена и сертифицирана в връзка с изискванията на международен стандарт за качество ISO 9001:2015. Обхвата на сертификата е „Проектиране, производство, внедряване и поддръжка на информационни системи и технологии“.