СИС Консултинг ООД предоставя следните услуги на своите клиенти

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И РАБОТНА ЗАПЛАТА ПОД НАЕМ

СИС Консултинг ООД представя на Вашето внимание уникалната услуга за отдаване под наем на софтуер за управление на кадри и работна заплата!
SysHR for RENT - Система за управление на човешки ресурси и ТРЗ под наем Ви предлага:

  • Пълна функционалност на "Система за управление на човешки ресурси и ТРЗ" без нужда от инвестиции в хардуер, софтуер и лицензи.
  • Възможност за стартиране веднага.
  • Експертизата на големите компании, адаптирана за малки и средни фирми.
  • Разработен с продуктите на Oracle, лидер в световната практика.
  • Максимална степен на сигурност за Вашите данни, гарантирана непрекъсваемост на работа, поддръжка 24/7.
  • Актуализация на системата за всички нормативни изменения, без Ваша намеса.
  • Изключително атрактивни схеми за заплащане на услугата.
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Консултантски услуги за управление на СУБД Oracle